Kategorija: Akti Gradonačelnika

Obavijest javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“

Gradonačelnik Grada Korčule temeljem Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“ na okoliš obavještava javnost o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“.
Više