Kategorija: Akti Gradonačelnika

Zaključak o imenovanju voditeljice za financijsko upravljanje i kontrole

Na temelju članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06) te članaka 74. stavka 1. točke. 22. i 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), donosi se zaključak o imenovanju voditeljice za financijsko upravljanje i kontrole. Više

Odluka o radnom vremenu prigodom manifestacija

Na temelju članka 127. st. 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3713, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16, gradonačelnik Grada Korčule dana 21. lipnja 2016. godine donio je O D …