Kategorija: Akti Gradonačelnika

Obavijest javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

Gradonačelnik Grada Korčule na temelju Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš obavještava javnost o o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš.

Više