Kategorija: Akti Gradonačelnika

Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče” za javnu raspravu i objavi Javne rasprave_2012

….. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 350-03/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-48 Korčula, 18. rujna 2012. Temeljem članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik …

Odluka o cijenama ulaznica u kulu Revelin i kuću Marka Pola

…………..REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA ……………….GRAD KORČULA ………………..Gradonačelnik KLASA: 307-01/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-1 Korčula, 19. ožujka 2012. Na temelju članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 19. ožujka 2012. godine …