Kategorija: Proračun

Proračun Grada Korčule za 2011. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo P r o r a č u n Grada Korčule za 2011. godinu Proračun Grada Korčule za …

Proračun Grada Korčule za 2010. godinu

           Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo P r o r a č u n Grada Korčule za 2010. godinu Proračun Grada Korčule …

Proračun Grada Korčule za 2009. godinu

Rebalans Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu           Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08) te članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana …