Kategorija: Nekategorizirano

Usvojen prvi dio Strategije razvoja turizma Grada Korčule– Situacijska analiza

Radna skupina Grada Korčule u subotu 25. ožujka 2017. prihvatila je Situacijsku analizu turizma Grada Korčule, dokument čijom izradom je završila prva faza Strategije razvoja turizma Grada Korčule. Situacijska analiza koja daje sliku i analizu sadašnjeg stanja turizma Grada Korčule predstavljena je Radnoj skupini, koju čine lokalni dionici turizma, u Gradskoj vijećnici. Više