Obavijest javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“

Gradonačelnik Grada Korčule temeljem Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“ na okoliš obavještava javnost o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“.

Na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 13/13, 153/13, 78/15), članaka 3., 4. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), te Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“ na okoliš, KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2138/01-02-17-03, od 1. lipnja  2017., gradonačelnik Grada Korčule obavještava  javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tri žala 1“.

Obavijest možete pogledati OVDJE.