Objava kandidacijskih lista i kandidatura

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljane kandidacijske liste, zbirne liste za članove vijeća i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika.

Pozivom na odredbu čl. 26 Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12), a sukladno uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske KLASA: 013-06/15-03/01, URBROJ: 507/19-15-1 od 05. Veljače 2015. godine, Gradski izborno povjerenstvo objavljivljuje pravovaljane kandidacijske liste, zbirnu listu za članove vijeća i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika.

Pravovaljane kandidacijske liste možete vidjeti OVDJE.

Zbirnu listu za članove vijeća možete vidjeti OVDJE.

Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika možete vidjeti OVDJE.