Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Grada Korčule

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

O D L U K U

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

tijekom turističke sezone na području Grada Korčule


I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Korčule, odnosno određuju vrste građevinskih radova, područja, razdoblje tijekom turističke sezone u kojem se ograničavaju, tj. privremeno zabranjuje izvođenje građevinski radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, nadzor i prekršajne odredbe.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE

IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje građevinski radova koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

III. VRIJEME, RAZDOBLJE I PODRUČJA PRIVREMENE

ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Vrijeme privremene zabrane izvođenja građevinskih radova iz članka 2. ove Odluke je uvjetovano podjelom Grada Korčule na zone i razdoblju trajanja privremene zabrane tijekom kalendarske godine, tj. tijekom određenog razdoblja turističke sezone.

Cijeli tekst Odluke možete vidjeti OVDJE.