Oznaka: Akti Gradonačelnika

Zaključak o promjeni statuta

Na temelju članka 148., 149. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana …