Oznaka: IDPPUGK

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 2011

TEKSTUALNI DIO      A/ OVLAŠTENJA I SUGLASNOSTI      B/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE – pročišćeni tekst      C/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE – amandmanski KARTOGRAFSKI PRIKAZI – 1:25.000           List 0: Položaj Grada Korčule u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (1:300.000)      1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA           List:1: Korištenje …