Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule (2011)

Na temelju članaka 26., 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09 i 55/11), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 06/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članaka 26., 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09 i 55/11), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 06/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 07/09), Odluke o pokretanju postupka za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 06/08), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: KLASA: 350-02/11-11/14, URBROJ: 531-06-11-5 ,od 18. svibnja 2011. godine, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 23. svibnja  2011. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Korčule

  • Cijeli dokument možete vidjeti ovdje (.pdf)