Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 28. rujna (srijeda) 2016. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj …
Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule
za dan 28. rujna (srijeda) 2016. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.
Predlažem sljedeći
D n e v n i  r e d:
3. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

Poziv možete pogledati OVDJE.