Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 17. svibnja s početkom u 18:00 u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 17. svibnja (četvrtak) 2018. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće gradonačelnika o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“
  Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
  Uvod 
  Odredbe 
  Obrazloženje
  Grafički prilog- namjena 
  Grafički prilog – promet 
  Grafički prilog – komunalna infrastruktura 
  Grafički prilog – uvjeti
  Grafički prilog – uvjeti 2 
  Grafički prilog – način i uvjeti gradnje
 4. Konačni prijedlog pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javnih priznanja Grada Korčule
 5. Izvješće Dječjeg vrtića Korčula o radu za 2017. godinu
 6. Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2017./2018. godinu
 7. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2017. godinu
 8. Program rada Gradskog muzeja za 2018. godinu
 9. Izvješće o radu Centra za kulturu za 2017. godinu
 10. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2018. godinu
 11. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2017. godini
 12. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2018. godini
 13. Izvještaj Ustanove „Športski objekti Korčula“ o radu za 2017. godinu
 14. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2018. godinu
 15. Izbor članova Savjeta mladih Grada Korčule

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.