Vlada RH donijela Odluku o raspisivanju izbora za GV i Obavijest o namjeri davanja koncesije na području Inkobroda

Na svojoj 112. sjednici održanoj u četvrtak, 3. ožujka 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule. Na istoj sjednici donesena je i Obavijest o namjeri davanja koncesije na području bivšeg brodogradilišta Inkobrod

 

Iz Priopćenja za javnost sa 112. sjednice Vlade Republike Hrvatske:

Donesena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule te članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, Općinskog vijeća Općine Klenovnik i Općinskog vijeća Općine Saborsko. Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 3. veljače 2011. godine raspustila predstavnička tijela navedenih lokalnih jedinica, a sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukoliko je mandat članovima predstavničkog tijela prestao uslijed raspuštanja predstavničkog tijela, prijevremeni izbori imaju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Donesena je Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene-brodogradilišne luke na dijelu k.o. Korčula, u Korčuli (područje bivšeg brodogradilišta Inkobrod).”