Građani preko aplikacije imaju uvid u sve isplate iz proračuna!

Od danas, 4. travnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Grada Korčule dostupni su svi podaci o trošenju sredstava iz gradskog proračuna.

Grad Korčula pridružio se hrvatskim gradovima koji su omogućili svojim građanima potpuni uvid u sve račune i sva plaćanja iz gradskog proračuna, uključujući i gradske ustanove.

Uvođenjem web aplikacije koja omogućava građanima da se na jednostavan način informiraju o načinu trošenja proračunskih sredstava Grada Korčule napravljen je veliki iskorak u digitalizaciji i transparentnosti rada Gradske uprave. Transparentni rashodi Grada lako su pretraživi, korištenjem jednog ili više ponuđenih filtera po padajućem izborniku zadanih kriterija.

Na ovaj način Grad Korčula želi građanima dodatno približiti rad Gradske uprave i potaknuti ih na aktivniju suradnju.

Aplikacija je dostupna putem poveznice transparentnost.korcula.hr.