Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; Predmet nabave: Uređenje prometnice unutar „GZ Lokva“ – 1. faza

KLASA: 960-03/21-01/05
URBROJ: 2138/01-02-21-4
Korčula, 4. ožujka 2021.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Grad Korčule, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

 I Z V J E Š Ć E
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Tekst Izvješća u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRAD KORČULA