Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Predmet nabave: Građevinski radovi na održavanju Ulice 62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli.

KLASA: 960-03/19-01/15
URBROJ: 2138/01-02-19-3
Korčula, 18.lipnja 2019.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule, kao javnog naručitelja, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje slijedeće

IZVJEŠĆE
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

Tekst Izvješća u cijelosti možete pročitati ovdje.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl. iur., voditelj