Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; Predmet nabave: Izgradnja nogostupa s javnom rasvjetom na ŽC 6244, od kružnog toka (rotora) do raskrižja sa Ulicom korčulanskih domobrana (kuće Gatti) u Korčuli.

KLASA: 960-03/20-01/06
URBROJ: 2138/01-02-20-4
Korčula, 17. ožujka 2020.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

I Z V J E Š Ć E
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Tekst Izvješća u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRAD KORČULA