Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima možete pročitati ovdje.