Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu možete preuzeti na poveznici.