Javna rasprava o Prostornom planu uređenja Grada Korčule – novi termini

Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 2. srpnja do 19. srpnja 2010. godine. Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održat će se u ponedjeljak 5. srpnja 2010. godine u 18,00 sati u kino dvorani Doma kulture Liburna u Korčuli

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07 i 38/09), Odluke Gradonačelnika, KLASA: 350-01/10-01/16, URBROJ: 2139/01-02-10-13, od 8. lipnja 2010., i Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 06/08.), Gradonačelnik Grada Korčule objavljuje 

JAVNU RASPRAVU
U POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KORČULE

 

1.    Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 2. srpnja do 19. srpnja 2010. godine.

2.    Javno izlaganje, koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održat će se u ponedjeljak 5. srpnja 2010. godine u 18,00 sati u kino dvorani Doma kulture Liburna, u Korčuli, Obala korčulanskih brodograditelja bb.

3.    Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule (u nastavku teksta: IDPPU Grada Korčule) omogućava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svakog radnog dana od 10 – 12 sati.

4.    IDPPU Grada Korčule izrađuju se temeljem Odluke o izradi IDPPU Grada Korčule, koja utvrđuje osnovna programska polazišta i ciljeve predmetnih izmjena i dopuna. Izmjene i dopune («točkaste») navedene u Odluci o izradi, članak 3., jedine su planirane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule, te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na iste.

5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog IDPPU Grada Korčule mogu se, do dana zaključenja Javne rasprave, podnositi :

  • upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju
  • dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Jedinstveni upravni odjel, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

6.    Nadležna tijela i osobe utvrđeni člankom 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te građani, udruge i druge pravne osobe pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule najkasnije do 26. srpnja 2010. godine.

7.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 26. srpnja 2010. godine ili budu napisani nečitko bez imena, prezimena, potpisa i adrese ne će se razmatrati i uzeti u obzir.

 

                                                                                                                                    GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.