Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja GZ Lokva

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj  8/17) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« za javnu raspravu i objavi Javne rasprave KLASA: …

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj  8/17) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« za javnu raspravu i objavi Javne rasprave KLASA: 350-03/12-01/01, URBROJ: 2138/01-02-14-50, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, kao nositelj izrade, objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva«  

  1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 29. siječnja 2018. do 28. veljače 2018.

2. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 31. siječnja 2018. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u   Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 11.00 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« omogućava se u Velikoj vijećnici Grada Korčule, svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.

4. Urbanistički plan uređenja »GZ Lokva« izrađuje se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva«, te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« mogu se podnositi:
– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,   gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula,
– predajom u pisarnicu Grada Korčule.

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu dostaviti najkasnije do 28. veljače 2018.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 28. veljače 2018. ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir.      

              

v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.

Obavijest pročitajte na linku.