Javna rasprava u postupku izrade prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče”_2012

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 2. listopada 2012. do 1. studenog 2012. godine. Javno izlaganje održat će se u utorak, 9. listopada 2012. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 11.00 sati.

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 350-03/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-49
Korčula, 19. rujna 2012.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 4/12 i 6/12) i Odluke o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« za javnu raspravu i objavi Javne rasprave, KLASA: 350-03/12-01/01, URBROJ: 2138/01-02-12-48, Gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
u postupku izrade prijedloga
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«

 1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, od 2. listopada 2012. do 1. studenog 2012
 2. Javno izlaganje održat će se u utorak, 9. listopada 2012. godine u Velikoj vijećnici Grada  Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 11.00 sati.
 3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« omogućava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svakog radnog dana od 9 – 11 sati tijekom trajanja javne rasprave.
 4. Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone »Dominče« izrađuju se temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik Grada Korčule», br.  4/12 i 6/12), te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.
 5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« mogu se podnositi:
  • upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.
 6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu dostaviti najkasnije do 1. studenog 2012. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 1. studenog 2012. ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir.

…..GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.