Javna rasprava u postupku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja GZ Lokva

Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 dana, od 16. srpnja 2020. do 24. srpnja 2020.

KLASA: 350-01/19-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-27
Korčula, 13. srpnja 2020.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« («Službeni glasnik Grada Korčule», broj  8/20) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« za javnu raspravu i objavi javne rasprave, KLASA: 350-01/19-01/01, URBROJ: 2138/01-02-20-26, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, kao nositelj izrade, objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U
u postupku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva«

  1. Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 dana, od 16. srpnja 2020. do 24. srpnja 2020.
  2. Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020.  u velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s početkom u 09.30 sati.
  3. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »GZ Lokva« omogućava se u velikoj vijećnici Grada Korčule (oglasna ploča), svakim radnim danom od 8.00 do 10.00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave, na mrežnim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr te putem informacijskog sustava.

Obavijest u cijelosti možete pročitati na poveznici.

Dokumentacija:

v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.