Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula

Objavljen je Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula. Rok za podnošenje prijava po raspisanom natječaju je 30 dana računajući od dana objave natječaja na službenim stranicama Grada Korčule, www.korcula.hr i na oglasnoj ploči Grada Korčula.

KLASA: 371-02/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 19. veljače 2020.

Na temelju članka 20. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/14),  raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Korčula

I.

Daje se u najam jednosobni stan u prizemlju (od ulaza prvi lijevo) koji se sastoji od hodnika, kupaonice, kuhinje i spavaće sobe, ukupne neto površine 22,00 m2, u Korčuli, na adresi Šetalište Frane Kršinića 122, čestica zgrade 894, Z.K.ul 1431 k.o. Korčula.

II.

Pravo na prijavu na natječaj imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada Korčule najmanje 5 godina pod uvjetom da su oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva:
– socijalno ugroženi, nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješe na drugi način,
– od interesa za Grad Korčulu, a nemaju riješeno stambeno pitanje prema Odluci Grada,
– da je hrvatski branitelj ili je član obitelji poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja koji nema riješeno stambeno pitanje sukladno posebnim propisima, a nemaju u svom vlasništvu stan ili stambenu zgradu.

Socijalno ugroženom osobom koja nema riješeno stambeno pitanje niti mogućnost da ga riješi na drugi način smatra se osoba koja:
– ima ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva koja ne prelaze 30% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, odnosno za samca 35%,
– na području Grada Korčule odnosno Republike Hrvatske nema u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu kuću ili stan odnosno drugu imovinu znatnije vrijednosti (poslovni prostor, građevinsko zemljište i sl.),
– ne koristi stan u svojstvu zaštićenog najmoprimca osim ako u tom svojstvu koristi stan u objektu za koji je izdano rješenje o uklanjanju zbog dotrajalosti i ugrožene stabilnosti,
– ne stanuje u odgovarajućem stanu s roditeljima ili roditeljima bračnog druga odnosno u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili roditelja bračnog druga,
– ne koristi odgovarajući gradski stan dodijeljen temeljem liste reda prvenstva,
– da nisu otkupili stan sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
– ne koristi stan ili kuću na temelju posebnog zakona.

Cijeli tekst Natječaja možete pročitati ovdje.
Obrazac prijave na natječaj možete preuzeti ovdje.