Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Korčuli usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Predmet ponude: poslovni prostor u Korčuli, caffe bar „Arula“ sa pripadajućom terasom, na kat.čest. zgr. 361 i č.zgr. 365 k.o. Korčula, neto površine cca 185,11 m2.

KLASA: 372-01/22-01/8
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula, 08. svibnja 2023.

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 4/03 i 6/10), gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

J A V  N  I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u Korčuli
usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

  1. Predmet ponude: poslovni prostor u Korčuli, caffe bar „Arula“ sa pripadajućom terasom, na kat.čest. zgr. 361 i č.zgr. 365 k.o. Korčula, neto površine cca 185,11 m2 (koji se sastoji od poslovnog prostora i šanka, kuhinje, garderobe, hodnika, sanitarnih prostora, vanjske terase, spremišta i skladišta).
  2. Poslovni prostor čini jednu funkcionalnu cjelinu, a sastoji se od dva spojena poslovna prostora: poslovni prostor površine 56,57 m2 oznaka č.zgr. 365 k.o. Korčula  u vlasništvu je Grada Korčule, sa pripadajućom terasom površine 88,34 m2, oznaka č.zem. 973/1 k.o. Korčula. Poslovni prostor površine 40,20 m2 oznaka č.zgr. 361 k.o. Korčula u suvlasništvu  je Grada Korčule sa fizičkom osobom koja je usuglašena sa uvjetima iz Javnog natječaja.
  3. Poslovni prostor daje se u zakup na rok trajanja zakupa od 5 godina, s mogućnošću produženja nakon isteka ugovora u skladu sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,112/18).
  4. Natječaj za zakup poslovnog prostora provodi se javnom licitacijom.
  5. Minimalna početna cijena mjesečne zakupnine za zatvoreni poslovni prostor površine 96,77 m2 utvrđuje se u iznosu od 1.935,40 EUR (odnosno 14.582,27 HRK [1]). Za poslovni prostor vanjske terase površine 88,34 m2 zakupnik će sklopiti ugovor o korištenju javne površine sa Gradom Korčula.[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Pisane prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora „ NE OTVARAJ“ na adresu: Grad Korčula, Trg braće Antuna i Stjepana Radića, 20260 Korčula, putem pošte ili osobno, najkasnije do 18.05.2023. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno).

Javno otvaranje prijava i usmeno javno nadmetanje-licitacija održati će se u prostoriji Grada Korčule, Velika vijećnica, dana 18.05.2023. godine u 13,00 sati.

Javni natječaj u cijelosti dostupan je na poveznici.
Prilog 1