Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2023. godinu

Novosti: prijava se podnosi i putem elektroničke pošte isključivo u pdf formatu, ukupan iznos potreban za provedbu programa/projekta i iznos koji se traži od Grada Korčule potrebno iskazati u kunama i eurima.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Korčule objavljuje Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2023. godinu s pratećim obrascima koje možete preuzeti ovdje:

  1. Tekst Javnog poziva
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac opisa programa ili projekta
  4. Obrazac proračuna programa ili projekta
  5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je promjenjivo)
  7. Obrazac izjava
  8. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
  9. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
  10. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

Rok za podnošenje prijava je od 30. studenoga 2022. godine, a završava 30. prosinca 2022. godine.