Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Korčule

Prijavnica i ostala potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom „Prijava za Program Javnih radova“.

KLASA: 100-01/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-01
Korčula, 28. travnja 2022.

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, gradonačelnica Grada Korčule, dana 28. travnja 2022. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba
u Javnim radovima na području Grada Korčule

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Korčule, koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da se prijave za rad na Javnim radovima, u Programu koji obuhvaća komunalne poslove, uređenje i revitalizacija javnih površina, održavanje zelenih površina i spomenika prirode, sanacija i uklanjanje ruševnih objekata, uređenje i čišćenje mjesnih groblja, zaštita i očuvanja okoliša, sudjelovanje u organizaciji različitih manifestacija. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput (vjetar, kiša i dr.), nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, osobe će biti upućene na druge društveno korisne i humanitarne poslove, poput čišćenja zatvorenih javnih prostora u vlasništvu Grada, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Za navedeni program traži se ukupno 5 (pet) osoba na rok od 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to za ciljanu skupinu 1:

  1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
    roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

TKO NE MOŽE BITI UKLJUČEN U JAVNI RAD
Osobe koje su bile uključene u mjeru samozapošljavanje, ne mogu koristiti druge mjere najmanje 12 mjeseci od prestanka trajanja mjere samozapošljavanja za tu osobu.

DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU
Uz prijavnicu (vlastoručno potpisani prijavni obrazac može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Korčule ili osobno preuzeti u prostorijama Grada Korčule), dostavlja se i dokumentacija, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Korčule.
• Uz potpisanu prijavnicu se dostavlja sljedeća dokumentacija:
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o posebnom statusu (invaliditet, teškoće u razvoju djece i sl.)

Prijavnica i ostala potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu:
Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom „Prijava za Program Javnih radova“.

Cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici.
Prijavnica za Program zapošljavanja osoba u Javnim radovima na području Grada Korčule u 2022. godini