Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Korčule u 2022. godini

Turistička zajednica Grada Korčule objavila je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Korčule u 2022. godini., s ciljem promocije, poticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih suvenira i proizvoda.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Suvenir treba predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili tradicijskog nasljeđa Grada i otoka Korčule, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Suveniri se kandidiraju u sljedećim kategorijama:

  1. Kulturno-povijesna baština Grada Korčule (Statut grada i otoka Korčule, spomenici, znamenitosti …)
  2. Nematerijalna baština Grada Korčule (Moreška, Kumpanije, Moštra, brodogradnja, kamenoklesarstvo, korčulanske bratovštine, tradicije….)
  3. Marko Polo/ Marco Polo
  4. Gastronomija i enologija
  5. Prirodna baština

Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, u primjerenoj ambalaži, te obvezno uz priloženu ispunjenu prijavnicu koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, do 15. lipnja 2022. godine, u Turistički ured TZG Korčule, Trg 19. Travnja 1921. br. 40, 20260 Korčula.

Tekst Javnog poziva možete pronaći ovdje.
Prijavnicu možete preuzeti ovdje.