Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja terasa i štekata za 2023. godinu

Pisani zahtjevi sa prilozima dostavljaju se Gradu Korčuli putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula ili osobno u pisarnicu Grada Korčule do 20. travnja 2023. godine.

KLASA: 372-07/23-01-00018
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula,  20. ožujka 2023.

Temeljem Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/97, 3/97, 1/99 i 8/20) gradonačelnica Grada Korčule objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina
u svrhu postavljanja terasa i štekata, za 2023. godinu

Grad Korčula poziva zainteresirane osobe, fizičke i pravne, da podnesu pismeni zahtjev za privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja terasa i štekata.

Uz zahtjev (obrazac Zahtjeva za zakup javne površine u privitku) potrebno je priložiti:
– presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
– presliku izvoda iz sudskog registra (za pravne osobe);
– naziv lokacije – mjesta s naznakom namjene, površina koju namjerava koristiti izraženu u m2, te vremenski period u kojem namjerava koristiti javnu površinu (najduže do 31. listopada 2024. godine);
– detaljnu skicu javne površine;
– potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Korčuli i KTD Hober;
– 20 kuna upravne pristojbe.

Rok podnošenja zahtjeva je 20. travnja 2023. godine.

Pisani zahtjevi sa prilozima dostavljaju se Gradu Korčuli putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula ili osobno u pisarnicu Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.