Javni poziv za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca/studenata

Grad Korčula objavljuje javni poziv srednjoškolcima (koji pohađaju srednje škole van otoka Korčule) i redovitim studentima s područja Grada Korčule za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza za ovu školsku/akademsku godinu. Rok za podnošenja prijava i potrebne dokumentacije je 31. siječnja 2012. godine

.
Grad Korčula
Jedinstveni upravni odjel

o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

za prikupljanje dokumentacije za sufinanciranje
prijevoza srednjoškolaca i studenata
Grada Korčule u školskoj/akademskoj 2011./2012. godini

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje dokumentacije radi utvrđivanja evidencije za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata sa područja Grada Korčule u školskoj/akademskoj 2011./2012. godini.

Ovaj javni poziv se ne odnosi na učenike koji su polaznici srednjih škola na otoku Korčula.

II.

Pozivaju se srednjoškolci i redovni studenti sa prebivalištem na području Grada Korčule koji putuju u srednju školu ili na fakultet da dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Čitko ispunjeni Obrazac Prijave koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr
  2. Potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za školsku/akademsku 2011./2012. godinu,
  3. Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice,
  4. Dvije  fotografije dimenzija 3,5 x 3 cm, za izradu čip kartice za prijevoz.

III.

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti osobno ili poštom (preporučeno) do zaključno 31. siječnja 2012. godine na adresu:

Grad Korčula, Jedinstveni upravni odjel,
Trg A. i S. Radića 1
20260 Korčula

s naznakom:

„Dokumentacija za sufinanciranje prijevoza
u školskoj/akademskoj 2011./2012. godini“

IV.

Sve dodatne informacije o provedbi postupka za ostvarivanje prava na prijevoz mogu se dobiti na broj telefona (020) 711 143 (Katarina Vojvodić Zupet)

V.

O ostvarivanju prava na sufinanciranje prijevoza JUO će podnositelje zahtjeva pismeno obavijestiti.

Obrasci prijave za sufinanciranje prijevoza: