Javno savjetovanje – Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2024. godini

Savjetovanje traje 30 dana, od 12. rujna 2023. godine do 12. listopada 2023. godine.

KLASA: 360-01/23-01/00004
URBROJ: 2117-9-06/13-23-00002
Korčula, 12. rujna 2023.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2024. godini.

Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2024. godini.

Sastavni dio ove objave čine:
– Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje – Prilog 1
– Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta – Prilog 2
– Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2024. godini
– Grafički prilog

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću