Javno savjetovanje – Nacrt odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2022. godini.

Savjetovanje traje 30 dana, počev od 7. rujna 2020. godine pa do 7. listopada 2021. godine.

KLASA: 360-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-03/1-21-2
Korčula, 7. rujna 2021.

Temeljem  članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2022. godini.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljane mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2022. godini.