Javno savjetovanje – Nacrt plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule

Savjetovanje traje od 25. listopada do 23. studenog 2021. godine.

KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-03/1-21-8
Korčula, 22. listopada 2021.

Temeljem članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN, br.25/13 i 85/15) i članka 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN, br. 66/21) objavljuje se provođenje

JAVNOG SAVJETOVANJA

I.

Predmet javnog savjetovanja je Nacrt plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule.

II.

Svrha savjetovanja je pribavljane mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Poziv na javno savjetovanje možete preuzeti na poveznici.
Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule možete pronaći na poveznici.