Kakva je budućnost Jadransko-jonske regije?

U Bruxellesu je održana konferencija o Strategiji Europske unije za Jadransko-jonske regije, na kojoj su sudjelovali zamjenik župana Davorko Obuljen i predstavnik ureda Dubrovačko – neretvanske županije u Bruxellesu Hrvoje Butigan.

Konferencija je održana u organizaciji talijanskog predsjedanja Vijećem Europske unije u suradnji s Europskom komisijom, a zajedno sa Jadransko – jonskom inicijativom i regijom Marche.

Cilj je bio okupiti sve ključne aktere kako bi se stvorio okvir za implementaciju strategije. Strukture upravljanja Strategijom podijeljene su u četiri stupa, a to su: ‘Plavi rast’, ‘Povezivanje regija’ (promet i energetika), ‘Kvaliteta okoliša’ i ‘Održivi turizam’.

Nova povjerenica EK za regionalnu politiku Corina Cretu rekla je da Strategija ima za cilj revitalizaciju Jadransko-jonske regije. Također naglasila je da je ova strategija daleko od toga da bude samo dio socio-ekonomskog razvoja, odnosno treba biti sredstvo upravljanja.

Riječ je o jačanju procesa europskih integracija i jačanju odnosa između država članica, te približavanja zemalja kandidata prema EU. Europski strukturni i investicijski fondovi u cjelini, i kohezijske politike posebno, su spremni za potporu strategije.

Povjerenik Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella, rekao je da je ovo ključan trenutak za prosperitet Jadransko-jonske regije. Potencijal za obalnu suradnju u regiji može postati primjer cijeloj EU. Koordinirana strategija će osigurati ‘plavi rast’ izgrađen na predanosti dobrim ekološkim standardima. Akcijski plan će uključivati mjere kao što su smanjenje morskog otpada te promociju inicijative ‘čuvara mora’ te će dopustiti udruživanje za podmorska istraživanja.

Istaknuti predstavnici nacionalne, lokalne i međunarodne vlasti, uključujući i predstavnike Europske komisije, govorili su na konferenciji, pod predsjedanjem talijanskog ministra vanjskih poslova. Nakon institucionalnog dijela konferencije uslijedila je tehnička plenarna sjednica ključnih nositelja nacionalne i regionalne vlasti odgovorne za EUSAIR i upravljanje fondovima EU-a, institucije EU-a, regionalnih organizacija i tijela.

Ovaj događaj bio je prilika za predstavljanje načina na koji će Strategija biti strukturirana, na različitim razinama, ali i da se dobiju korisni inputi kako bi sustav što bolje funkcionirao u okviru upravljanja na više razina.