Kategorija: Akti Gradonačelnice

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 125/08, 109/07, 36/09, 150/11 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst ) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2013. godine donijelo Više

Odluka o dopuni Odluke o ograničenju brzine vozila u gradu Korčuli

Na temelju članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 7. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 7. srpnja 2013. godine donio je Više

Odluka o uvođenju zabrane zaustavljanja i/ili parkiranja u gradu Korčuli

Na temelju članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni test), a u svezi s člankom 20. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 7. kolovoza 2013. godine donio je Više