Konstituirano Povjerenstvo za izradu Master plana razvoja turizma otoka Korčule

U utorak, 6. travnja 2010. godine, u Gradskoj vijećnici u Korčuli održan je konstituirajći sastanak Povjerenstva za izradu Master plana razvoja turizma otoka Korčule. Zadatak Povjerenstva je utvrditi projektni zadatak i pripremiti dokumentaciju za postupak javne nabave usluge izrade MP razvoja turizma otoka Korčule.

 Na susretu čelnika jedinica lokalnih zajednica otoka Korčule, održanom 25. siječnja 2010. , podržan je prijedlog Grada Korčule o zajedničkim aktivnostima za izradu Master plana razvoja turizma otoka Korčule (u daljem tekstu MP). Svi sudionici suglasili su se da se u tu svrhu osnuje Povjerenstvo za izradu MP, u čiji sastav su ušli predstavnici Grada Korčule i svih korčulanskih općina, i to:

  • Franc Stenek, Vjeran Filippi, Andro Fabris i Ivan Andrijić (Korčula)
  • Marino Sardelić  i Ante Radaić (Blato)
  • Milka Batistić i Mate Cebalo (Lumbarda)
  • Martina Marelić i Žarko Pecotić (Smokvica)
  • Miljenko Gugić i Dorijan Dragojević (Vela Luka)

Raspravu na sastanku otvorio je Mirko Duhović, gradonačelnik Grada Korčule, upoznavajući Povjerenstvo sa tijekom izrade županijskog Master plana kao i važnosti da se postupak izrade otočkog MP ubrza kako bi se mogao koordinirati sa izradom županijskog MP.

Prvi zadatak otočkog Povjerenstva je definirati prijedlog projektnog zadatka izrade MP. U pripremi sastanka sačinjen je inicijalni nacrt prijedloga kao osnova za kreiranje dokumenta kojeg će Povjerenstvo predložiti vijećima na usvajanje i daljnji postupak. U svoj prijedlog projektnog zadatka Povjerenstvo će ugraditi odrednice održivog turizma, čime će se:

  • optimalno iskoristiti prirodni resursi koji čine najbitniju razvojnu polugu turizma,
  • održavati temeljni eko­loški procesi i očuvati prirodno bogatstvo i bioraznolikosti,
  • poštivati tradicionalne vrijednosti i društveno-kulturna autentičnost lokalnih za­jednica,
  • njegovati materijalno i ne-materijalno kulturno naslijeđe ,
  • osigurati perspektivni i profatibilni gospodarski projekti, čiji će pozitivni efekti ostvarenja donijeti dugoročne ekonomsko-druš­tvenu koristi lokalnim zajednicama.

MP mora biti precizan i detaljan plan konkretnih i provedljivih aktivnosti i mjera koji će dati jasne upute realizacije za svaku turističku jedinicu otoka.

Pogledajte dokument:

Vezano za financiranje izrade MP-a  razmatrana su tri moguća modela raspodjele udjela lokalnih zajednica: prema broju stanovnika, prema visini izvornih proračuna lokalnih zajednica te prema proračunima turističkih zajednica. Povjerenstvo je zaključilo da o pitanjima načina i kriterija financiranja zajedničku odluku donesu čelnici lokalnih zajednica.

Naredni sastanak otočkog Povjerenstva održat će se krajem travnja.