Oznaka: Povjerenstvo

Odluka o izmjeni osnivanja povjerenstva za javne površine

….. REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 406-01/10-01/01 URBROJ: 2138/01-02-13-6 Korčula, 15. veljače 2012. Na temelju članka 127. stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području …