Master plan razvoja turizma otoka Korčule

Na zajedničkom sastanku čelnika jedinica lokalne samopuprave i predstavnika turističkih zajednica na otoku Korčuli koji je održan 25. siječnja 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Korčule jednodušno podržana inicijativa o izradi master plana razvoja turizma na otoku Korčuli

Kao što je poznato, Gradsko vijeće Grada Korčule je na svojoj 8. sjednici održanoj 4. prosinca 2009. godine donijelo Zaključak o izradi turističkog master plana za Grad Korčulu. Tim zaključkom osnovano je posebno Povjerenstvo od četiri člana sa zadaćom da pripremi potrebne podatke za izradu navedenog plana, utvrditi naputke za njegovu izradu (smjernice), prikupi inicijalne ponude radi uvida u procijenjenu vrijednost te ispitivanja mogućnosti izrade navedenog plana za cijeli otok Korčulu. 

Povjerenstvo je do sada održalo sastanke sa vlasnikom i direktorom hotela Lešić Dimitri Korčula (11.prosinca 2009.) i sa predstavnicima HTP Korčula (  ), a u planu su slični sastanci i radionice sa ostalim turističkim tvrtkama, organizacijama, obrtima, agencijama i sl.

Nedvojbeno je da su za uspješnu izradu master plana od ključne važnosti zajedničke aktivnosti koje će se odvijati na razini otoka i županije. Potrebno je analizirati postojeće stanje u turizmu, suočiti se s problemima dinamičkog razvoja turističkih djelatnosti i na osnovu toga predložiti i usvojiti konkretne kratkoročne i dugoročne mjere za ostvarenje turističkog razvoja.
Rezultati provedbe master plana trebali bi biti brže restrukturiranje i repozicioniranje destinacije, veća popunjenost turističkih kapaciteta u predsezoni i podsezoni, brži ekonomski rast i povrat investicija, veće zadovoljstvo gostiju, a da se istovremeno povećava kvaliteta življenja lokalnog stanovništva.

Sve su ovo bili razlozi da se na inicijativu Povjerenstva za izradu master plana razvoja turizma Grada Korčule organizira zajednički satanak čelnika korčulanskih jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica. 

Sastanku održanom 25. siječnja 2010. godine u Korčuli prisustvovali su:

  • Predstavnici Grada Korčule: Mirko Duhović – gradonačelnik, Franc Stenek – zamj. gradonačelnika i predsjednik Povjerenstva, zatim Ivan Andrijić, Andro Fabris i Vjeran Filippi – članovi Povjerenstava te Mihajlo Grgić – predsjednik TZ i Stanka Kraljević – direktorica TZ
  • Predstavnici općine Blato: Ivo Gavranić – načelnik i Katarina Žaknić – direktorica TZ
  • Predstavnici općine Lumbarda: Igor Kršinić, zamj. načelnika te Maja Cebalo – predsjednica TZ i Ksenija Peručić – direkorica TZ
  • Predstavnik općine Smokvica: Lenko Salečić – načelnik
  • Predstavnici općine Vela Luka: Boris Žuvela – načelnik i Dorijan Dragojević – direktor TZ

Glavna točka dnevnog reda sastanka bila je posvećena raspravi o mogućnosti izrade Master plana razvoja turizma otoka Korčule kao jednog od glavnih strateških dokumenata koji će uvažiti turizam kao gospodarsku granu na kojoj je moguće temeljiti ukupni lokalni gospodarski razvoj cijelog otoka.

Nakon diskusije u kojoj su svi sudionici dali potporu izradi Master plana razvoja turizma na području otoka Korčule, usvojen je sljedeći zaključak:

  1. Formira se zajedničko povjerenstvo za pripremu izrade Master plana razvoja turizma otoka Korčule
  2. Grad Korčula i svaka općina u povjerenstvo imenuje dva člana
  3. Koordinator u formiranju rada povjerenstva je Grad Korčula
  4. Za provođenje ovog zaključka zadužuju se gradonačelnik i načelnici.

Nakon formiranja zajedničkog povjerenstva održat će se sastanak sa Županijom kako bi se postigla vertikalna usklađenost lokalne strategije i planova s hijerarhijski višim strategijama i planovima. Ovo je posebno značajno u procesu identifikacije važnih vanjskih čimbenika pri postavljanju strateških razvojnih ciljeva i planiranju financiranja.