Natječaj za financiranje projekata za korištenje ukapljenog plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima u 2009.

Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstava gospodarstva, rada i poduzetništva u financiranju projekata korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima u 2009. godini

Natječaj za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u financiranju projekata korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije u kućanstvima na otocima objavljen je 22. srpnja 2009. godine (NN 88/09) i otvoren je do konca ove godine.

 Cilj Natječaja je realizirati najmanje 100 projekata u kućanstvima na otocima u 2009. godini, vodeći računa da pripadaju različitim županijama, u kojima bi se kao primarni energent koristio UNP ili kombinirani sustav UNP-sunčeva energija za zagrijavanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje.

 Domaćinstvo na otoku može ostvariti do 30.800,00 kn donacije, a na nepremoštenim otocima i pravo na korištenje malog spremnika UNP-a bez plaćanja najamnine.

 Više informacija možete naći na internet stranici Fonda: http://www.fzoeu.hr/

 Nadalje Vas obavještavamo da će Fond i u 2010. godini nastaviti sufinancirati projekte korištenjaUNP-a i sunčeve energije u kućanstvima na otocima te sukladno tome početkom 2010. godine objaviti odgovarajući natječaj koji će biti otvoren do konca iste.

 Osoba za dodatne informacije je Nikola Blažeković, dipl. inž str. (tel.: 01-5391-907, email: [email protected]).