Natječaj za izvrsnost

Rok za prijavu je do 09. lipnja 2023. godine.

KLASA: 604-06/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-07/17-23-00002
Korčula, 19. svibnja 2023.

Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli novčanih nagrada studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Grad Korčula, Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu novčane nagrade studentima sa područja Grada Korčule za izvrsnost tijekom studiranja u akademskoj 2021./2022. godini

I.

U 2023. godini dodjeljuje se ukupno 10 novčanih nagrada studentima za izvrsnost tijekom studiranja, od po 150,00 EUR/1.130,17 HRK[1].

II.

Nagrade studentima isplaćuje Grad Korčula jednokratno, po konačnosti odluke o dodjeli novčanih nagrada izvrsnim studentima.

III.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji:
– imaju hrvatsko državljanstvo
– imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Korčule, pet godina prije objave ovog Natječaja,
– su upisani na drugu i višu godinu studija visokog učilišta u RH, a koji imaju ostvareni prosjek ocjena od najmanje 4,000 tijekom prethodne akademske godine (2021./2022.).
Studenti prve godine studija nemaju mogućnost sudjelovanja na ovom Natječaju.

 IV.

Uz pisanu prijavu (obrazac prijavnica) studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– dokaz o državljanstvu (domovnica, važeća osobna iskaznica ili putovnica), u presliku
– potvrdu o prebivalištu na području Grada Korčule, pet godina računajući prema danu objave Natječaja, u presliku
– potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuću akademsku godinu studija, u izvorniku
– potvrdu o prosjeku ocjena studenta na tri decimale prethodno završene akademske godine studija, u izvorniku.

Rok za prijavu je do 09. lipnja 2023. godine.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:
GRAD KORČULA, Trg A. i S. Radića 1, 20260 KORČULA, sa naznakom:
„prijava za nagradu za izvrsnost tijekom studiranja“

Pročelnica
Ana Štimac, struc. spec. oec.


[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450