Obavijest kandidatima o održavanju prethodne provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu domara održat će se dana 2. ožujka 2021. godine, u gradskoj vijećnici Grada Korčule, Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2138/01-03/1-21-8
Korčula, 22. veljače 2021.

Sukladno točki 6. Javnog natječaja za prijam u službu domara, KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 2138/01-03/1-21-2, od 26. siječnja 2021. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 8/21, od 29. siječnja 2021.), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Kandidati čije su prijave pravodobne i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete propisane predmetnim natječajem i koji se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti su:
1. Ante Milina
2. Franjo Mirošević.

II.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 2. ožujka 2021. godine, u gradskoj vijećnici Grada Korčule, Korčula, Trg A. i S. Radića 1 (1. kat).
a/ Pisano testiranje održat će u 12:30 sati.
b/ Intervju s kandidatima će se održati u 13:30 sati, ali samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

III.

Ako kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na predmetni natječaj.

Obavijest možete vidjeti ovdje.

PREDSJEDNICA
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
Luca Tvrdeić, mag. oec.