Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), objavljuje se sljedeća

O B A V I J E S T

I.

Dana 23. lipnja 2018. godine, u gradskoj vijećnici u Korčuli, održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Korčule, koju je temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o savjetima mladih sazvao predsjednik Gradskog vijeća.

II.

Savjet mladih Grada Korčule se je konstituirao izborom predsjednika Savjeta mladih, 23. lipnja 2018. godine.

III.

Za predsjednicu Savjeta mladih Grada Korčule izabrana je DORA TEŠIĆ.

IV.

Za zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Korčule izabran je MARIO KLISURA.

KLASA: 021-05/18-03/01
URBROJ: 2138/01-01-18-3

GRAD KORČULA

Obavijest možete preuzeti i na linku.