Obavijest o zatvaranju DV Korčula 1.9.2023. godine

Dječji vrtić Korčula (centralni objekt i područni objekti u Čari, Pupnatu, Žrnovu, Račišću i Lumbardi) će bit zatvoren 1.9.2023. godine radi pripreme prostora za novu pedagošku 2023./2024 godinu.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na 20. sjednici održanoj dana 07. kolovoza 2023. godine jednoglasno je donijelo sljedeću

ODLUKU

Odobrava se ljetno zatvaranje Dječjeg vrtića Korčula u centralnom objektu, kao i područnih objekata u Čari, Pupnatu, Žrnovu, Račišću i Lumbardi dana 01. rujna 2023. godine (petak), radi pripreme prostora, obavljanja obveznih mjera godišnje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, a prije početka nove pedagoške godine 2023./2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Vinka Lozica