Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi DNŽ za 2024. godinu

Dubrovačko-neretvanska županija objavila Poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi za 2024. godinu. Natječaj je otvoren do 3. studenog 2023. godine.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i druge fizičke osobe koje se bave aktivnostima u kulturi, umjetničke organizacije, ostale organizacije civilnog društva na području DNŽ ili provode projekte iz područja kulture u DNŽ te jedinice lokalne samouprave s područja DNŽ.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) dostupnim na poveznici.

Prijavitelji dostavljaju svoje prijave s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU – NE OTVARATI”
na adresu:
Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik