Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), članka 49. točke 7. Statuta Grada Korčula (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. …

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), članka 49. točke 7. Statuta Grada Korčula (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu

  • Cijeli tekst Odluke možete preuzeti ovdje (.pdf)