Tag: proračun

Proračun Grada Korčule za 2013. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo P R O R A Č U N Grada Korčule za 2013. godinu Proračun Grada Korčule za …

Proračun Grada Korčule za 2012. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo P r o r a č u n Grada Korčule za 2012. godinu Proračun Grada Korčule za …

Gradsko vijeće Grada Korčule: usvojen proračun za 2012. godinu u iznosu od 40,675 milijuna kuna

Korčula, 22. prosinca 2012.
Sa deset glasova za i četiri glasa protiv Gradsko vijeće Grada Korčule je na sinoćnjoj sjednici usvojilo Proračun za 2012. godinu u visini od 40.675.000,00 kuna, kao i projekciju proračuna za 2013.-2014. godine s Planom razvojnih programa za 2012.-2014. godinu. Novi proračun je za 9,4 milijuna viši od usvojenog rebalansa za 2011. godinu Više