Odluka o mjesečnoj ekonomskoj cijeni po djetetu za pojedine programe Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 127. stavka 2. i članka 154. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj: 6/09) a u svezi s člankom 5. Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj:4/06),  donosi se

O D L U K A
o mjesečnoj ekonomskoj cijeni po djetetu za pojedine programe Dječjeg vrtića Korčula

  • Cijeli tekst Odluke može te pogledati ovdje