Odluka o osnivanju Povjerenstva za davanje javnih površina na korištenje

Na temelju članka 127. stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br.  2/06, 3/06 i 7/08), donosi se

O D L U K A
o osnivanju Povjerenstva za davanje javnih površina na korištenje