Odluka o promjeni vremena dostave za opskrbu poslovnih prostora i građanstva

Na temelju članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 11. stavkom 8. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br.  2/09-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U

I.

U Šetalištu Petra Kanavelića u Korčuli, vrijeme za potrebe opskrbe poslovnih prostora, tako i za potrebe građanstva, ograničava se s dosadašnjeg vremena, od 7.00 do 10.00 sati, na vrijeme, od 7.00 do 9.00 sati, a što će se osiguravati  dizanjem i spuštanjem zapreke (stupića).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 11. srpnja 2011., a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

   GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.

  • Cijeli tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)